Privacyverklaring

Deze privacyverklaring beschrijft hoe Bpal omgaat met de gegevens van (klanten van) onze klanten, voor welke periode wij de gegevens bewaren en hoe u deze informatie kunt inzien, laten wijzigen en/of laten verwijderen.

Verantwoordelijk voor de omgang met gegevens is Bpal, Spoorlaan 69 te Nunspeet, geregistreerd bij de KvK onder nummer 71319581.

Mocht u vragen hebben over deze informatie of over onze omgang met gegevens, dan kunt u die stellen per e-mail via info@bpal.nl of per telefoon 06 2371 6092.

Persoonsgegevens

Voor het goed kunnen laten functioneren van onze klanten-tool heeft Bpal als applicatie-eigenaar en -ontwikkelaar toegang tot nagenoeg alle gegevens die onze klanten van en met hun klanten via hun website verzamelen en gebruiken. Doelen van onze omgang met de gegevens zijn onder meer:

Hosting

De hosting van onze tool is uitbesteed bij gerenommeerde partijen als UWKM en (indirect) TransIP, met wie wij een verwerkersovereenkomst hebben afgesloten, die voor onze klanten van toepassing is.

Bewaartermijn

Vanwege het belang van back-ups blijven gegevens voor onbepaalde tijd bewaard. Bij het moeten terugzetten van een eerdere versie, zullen verwijderde gegevens tussen de laatste en deze versie onvermijdelijk weer zichtbaar worden. Klanten dienen zich hiervan bewust te zijn. Op specifieke aanwijzing kunnen wij deze uiteraard weer verwijderen.

Beveiliging en inzage

Wij gaan zorgvuldig om met de persoonsgegevens van (de klanten van) onze klanten. De toegang tot de tool, website en opgeslagen gegevens is goed beveiligd en alleen geautoriseerde personen binnen Bpal kunnen bij deze informatie. Gebruikers hebben altijd het recht op inzage, rectificatie of wissen van de eigen persoonsgegevens. Hiervoor kan men contact opnemen met Bpal.

Klantgegevens

Van onze klanten bewaren wij voor zakelijke doeleinden op persoons- en bedrijfsniveau minimaal: naam, adres, woonplaats, telefoonnummer, email-adres en IP-adres.

Bpal website en cookies

Bij het gebruik van www.bpal.nl is het niet nodig om uw persoonsgegevens te verstrekken. Indien u gebruik maakt van het contactformulier op de site, dan wordt gevraagd naar uw naam en email-adres. Dit is nodig om desgewenst contact met u te kunnen opnemen. Deze gegevens worden voor geen ander doel gebruikt.

Bij het bezoek aan onze website worden om organisatorische en technische redenen bepaalde niet-persoonsgebonden gegevens opgeslagen. Deze gegevens zijn anoniem en worden alleen voor statistische doeleinden gebruikt. Deze gegevens worden los van uw persoonsgegevens opgeslagen, waardoor herleiding is uitgesloten. Bij het bezoek aan www.bpal.nl bestaat de mogelijkheid dat er informatie in de vorm van een cookie op de harde schijf van uw computer wordt geplaatst. Het doel hiervan is de herkenning van uw IP-adres en het vereenvoudigen van de navigatie op de website. Wilt u dit voorkomen, dan kunt u in uw browser-instellingen de optie ‘Geen cookies accepteren’ aanvinken. Dit kan echter wel leiden tot een beperking in de functionaliteit van de website.

Door gebruikmaking van www.bpal.nl verklaart u dat u met het verwerken van de over u verzamelde gegevens qua wijze en doelstelling akkoord gaat. Deze privacyverklaring is niet van toepassing op het gebruik van de websites waarnaar via www.bpal.nl wordt verwezen. Bpal heeft geen invloed op de inachtneming van de voorschriften m.b.t. gegevensbescherming en beveiliging door derden.

Beschermingsvisie

Bpal heeft het liefst zo min mogelijk gegevens van klanten en gebruikers. Toch is onze toegang tot veel gegevens noodzakelijk om ons werk als dienstverlener goed te kunnen doen. Wij gaan daarom zorgvuldig met deze gegevens om en zorgen ervoor dat de privacy maximaal gewaarborgd is:

Nunspeet, maart 2018