Disclaimer

Met het gebruik van de website www.bpal.nl aanvaardt u de onderstaande voorwaarden. Op deze voorwaarden en op het gebruik van www.bpal.nl is Nederlands recht van toepassing.

De inhoud van www.bpal.nl wordt om niet ter beschikking gesteld en dient uitsluitend voor informatiedoeleinden. Er kunnen geen rechten aan worden ontleend. Bpal is niet aansprakelijk voor eventuele schade ontstaan wegens de niet-beschikbaarheid, onjuistheid en/of onvolledigheid van de inhoud van de website. Typefouten en/of prijswijzigingen worden uitdrukkelijk voorbehouden. Bpal is niet aansprakelijk voor de inhoud van websites van derden waarnaar via www.bpal.nl wordt verwezen.

Voor zover niet anders is aangeduid, komen alle (intellectuele eigendoms)rechten op de inhoud van deze website (met inbegrip van, maar niet beperkt tot de teksten, afbeeldingen en audiovisuele materialen) toe aan Bpal. Deze rechten worden nadrukkelijk voorbehouden. Zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van rechthebbende is het niet toegestaan deze website en de daarin opgenomen inhoud op welke wijze dan ook openbaar te maken en/of te verveelvoudigen, met uitzondering van persoonlijk (niet-zakelijk) gebruik.