Belong, Participate & Learn

Kunnen zijn wie ik ben, mogen meedoen binnen het grotere geheel en mij veilig genoeg voelen om te durven leren zijn voor mij belangrijke randvoorwaarden. In zo’n wereld wil ik graag zijn.

Ik zie een oude en een nieuwe wereld. Een oude wereld waarin ik ooit thuis was en mijn sporen heb verdiend als innovatie- en verandermanager. Een wereld waarin ik een groot deel van mijn ervaring en inzichten heb opgedaan.

In mijn werkzame leven heb ik mij bezig gehouden met ontwikkeling in de breedste zin. Van concepten op een hoog abstractieniveau tot de praktische vertaling en uitvoering hiervan. Ik heb dat binnen verschillende rollen en functies gedaan. Waarin ik mensen heb begeleid, geadviseerd, getraind en gecoacht om concrete uitvoering te geven in veranderprocessen van micro tot macro niveau.

Die wereld heeft mij ook inzichten gegeven die mij laten zien dat de manier waarop wij omgaan met elkaar en met onze planeet anders kan. En wat mij betreft ook anders moet! Ik zie een oude wereld die over zijn houdbaarheidsdatum heen is. Een wereld waar mensen letterlijk ziek van worden.

Anderen om mij heen zien dat ook. We werken er aan om een nieuwe wereld te realiseren. Mijn missie is om alle mensen en organisaties die vanuit het oude naar het nieuwe willen gaan te helpen de weg te vinden om de oversteek te maken.