Carolien Bronkhorst

Ik sta voor een wereld waar balans is; in geven en nemen . Waar respect voor onszelf, voor al het andere leven op aarde en niet in de laatste plaats voor de aarde zelf vanzelfsprekend is.

In mij huist een sterk gevoel van weten; wat wel en niet klopt, wat daadwerkelijk helpend is, welke kant iets of iemand het beste op kan bewegen. Met dit talent ben ik geboren. Alles wat ik heb geleerd in mijn werkzame leven en de levenservaring die ik daarnaast heb opgedaan hebben er toe bijgedragen dat ik dit steeds beter kan (h)erkennen. Ik zet het graag in om ook andere mensen en organisaties te helpen op hun weg.

Ik doe dit door mij volledig te verbinden en committeren aan de mensen die ik help. Ik ben solide en veerkrachtig.

Van hieruit wijs ik de weg en bied ik houvast.